Garantii ja tagastamine

Rendikeskus OÜ garantiitingimused

 1. Garantii kehtib ainult Rendikeskus OÜ-st ostetud toodetele.
 2. Kõigile toodetele kehtib 1-aastane garantii, kui tootja ei ole määranud teisiti (kuni 3 aastat). Toote või osa vahetamine garantiiperioodi jooksul ei pikenda algset garantiiaega.
 3. Garantii katab toote tehasepoolsed materjali- ja valmistusvead.
 4. Garantii ei hõlma toodete normaalset kulumist kasutamise käigus.
 5. Garantii ei kehti toodete väärkasutamisest põhjustatud kahjustustele.
 6. Järgmistes olukordades garantii ei kehti ja klient peab tasuma remondikulud, isegi kui defekt ilmnes garantiiperioodi jooksul:
  • Normaalsest kulumisest tulenevalt;
  • Ebapiisava hoolduse tagajärjel;
  • Vale paigalduse tõttu;
  • Ebasihipärase kasutamise tagajärjel;
  • Muudest välisteguritest tingitud vigade korral.
 7. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi esitatud ebaõigetest andmetest põhjustatud kahju või muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see tuleneb asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
 8. Rendikeskus OÜ ei hüvita garantii ajal defektsete toodete vahetamisega kaasnevaid kulusid.
 9. Defektset toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata kliendile.
 10. Müüja ja kliendi vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) või Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Kauba tagastamine

Kauba tagastamiseks saatke vastav soov e-posti aadressile info@rendikeskus.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.Kauba tagastamine toimub kliendi kulul ja esialgset transporditasu ei hüvitata (välja arvatud juhul, kui tagastatud kaup ei vasta tellitule).Kauba tagastamisel tuleb ostetud toode/tooted tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.Raha tagastatud toodete eest hüvitatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Close